Prehrana

1. Jedilnik: SOLA_16_3    SOLA_9_3          

Učenci prvega in drugega razreda imajo zajtrk ob 8.20 uri, ostali učenci pa malicajo med drugim odmorom, v času od 9.05 do 9.25.  Čas kosila je med 11.50 in 13.50 uro.

2. Analiza ankete o šolski prehrani za šolsko leto 2018/19 (2019Analiza ankete o šolski prehrani)

 

3. Subvencioniranje šolske prehrane

  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno več oddajati, saj se bo pri dodelitvi subvencije upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vlogo za subvencijo malice in kosila se na centru odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
  • Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 €. Subvencija pripada v višini cene malice.
  • Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 370,86€. Subvencija pripada v višini cene kosila.
  • Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780 (6. 6. 2019)

 

4. PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO

Vloga za šolsko leto 2019/20: PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO 2019_20

5. Pravila šolske prehraneODPRI

6. DIETNA PREHRANA

23. 8. 2018, so bila sprejeta Priporočila za medicinsko indicirane diete. Pripravljeni so bili tudi obrazci, ki bodo enotni v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih. Več si lahko preberete tukaj: 8239_Informacija MZ o sprejetih priporočilih za diete 8-18. Na podlagi POTRDILA O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI (8240_potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka), ki ga izpolni otrokov pediater, bomo na šoli pripravljali dietne obroke. Potrdilo velja za čas, ki je določen na njem (trajno, eno leto, pol leta). Ko dieta ni več potrebna, pediater izpolni obrazec (8241_potrdilo o ukinitvi diete) in ga prinesete razredniku. Za vsa dodatna pojasnila sem vam na voljo na elektronskem naslovu petra.pristavnik@os-trebnje.si.

(Skupno 5,993 obiskov, današnjih obiskov 4)