Skoči na glavno vsebino

Prehrana

 

1. Jedilnik:   JUNIJ     

                  3.6. – 7.6.2024

                  10.6.- 14.6.2024

Zaradi izrednih razmer se lahko jedilnik med tednom tudi spreminja.      

 

Anketni vprašalnik o zadovoljstvu s šolsko prehrano za učence:https://1ka.arnes.si/a/b218a141

Anketni vprašalnik o zadovoljstvu s šolsko prehrano za starše:https://1ka.arnes.si/a/2449e03e

 

Učenci od prvega do petega razreda malicajo v matičnih učilnicah od 8.15 do 8.25. Učenci od šestega do devetega razreda malicajo v jedilnici oziroma mali dvorani – od 9.05 do 9.25.

Urnik kosil si lahko ogledate na povezavi: ODPRI

 

2. Analiza ankete o šolski prehrani za šolsko leto 2022/23 (2023Analiza ankete o šolski prehrani)

 

3. Subvencioniranje šolske prehrane

  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno več oddajati, saj se bo pri dodelitvi subvencije upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vlogo za subvencijo malice in kosila se na centru odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
  • Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 €. Subvencija pripada v višini cene malice.
  • Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 442,94 €. Subvencija pripada v višini cene kosila.
  • Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780 (6. 6. 2019)

 

4. PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO

Vloga za šolsko leto 2022/23:PRIJAVA UČENCA

 

5. Pravila šolske prehraneODPRI

 


6. DIETNA PREHRANA

23. 8. 2018, so bila sprejeta Priporočila za medicinsko indicirane diete. Pripravljeni so bili tudi obrazci, ki bodo enotni v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih. Več si lahko preberete tukaj: 8239_Informacija MZ o sprejetih priporočilih za diete 8-18. Na podlagi POTRDILA O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI (8240_potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka), ki ga izpolni otrokov pediater, bomo na šoli pripravljali dietne obroke. Potrdilo velja za čas, ki je določen na njem (trajno, eno leto, pol leta). Ko dieta ni več potrebna, pediater izpolni obrazec (8241_potrdilo o ukinitvi diete) in ga prinesete razredniku. 

 

7. TEMELJNI DOKUMENTI PRI ORGANIZIRANJU ŠOLSKE PREHRANE

 

 

 

 

 

 

(Skupno 32.396 obiskov, današnjih obiskov 16)
Dostopnost