Stiki med šolo in starši

Za uspešno šolanje je pomembno sodelovanje vseh treh strani, tako učencev, učiteljev kot staršev, zato si na šoli želimo, da bi se tudi starši čim bolj aktivno in odgovorno vključevali v vzgojno-izobraževalni proces, kar ne pomeni le primernega motiviranja učencev za delo doma in zagotavljanja zdravega družinskega okolja, ampak tudi tvorno sodelovanje s strokovnimi delavci šole. Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in pogovornih urah.

Pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure bodo drugi torek v mesecu, in sicer na razredni stopnji od 13. ure dalje, na predmetni stopnji pa od 15.00 do 16.30. Na Podružnični šoli Trebelno bodo pogovorne ure vsak drugi četrtek od 14.30 do 16.30. Podrobnejše informacije o pogovornih urah najdete v publikaciji. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur.

OŠ Mokronog

Podružnica Trebelno

13. oktobra 2020 8. oktobra 2020
10. novembra 2020 112. novembra 2020
8. decembra 2020 10. decembra 2020
12. januarja 2021 8. januarja 2021
9. marca 2021 11. marca2021
13. aprila 2021 8. aprila 2021
11. maja 2021 13. maja 2021

Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur (objavljeno v publikaciji na straneh 13 in 14).

Roditeljski sestanki

  • 1. roditeljski sestanek – predstavitev dela v posameznem razredu (september),

  • 2. roditeljski sestanek – analiza učnega uspeha prvega ocenjevalnega obdobja (februar),

  • 3. roditeljski sestanek – analiza učnega uspeha drugega ocenjevalnega obdobja (konec maja ali začetek junija).

Druge oblike sodelovanja

  • pisne informacije in navodila staršem med šolskim letom,

  • sodelovanje staršev pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, prireditve …),

  • aktivno sodelovanje predstavnikov staršev v organih upravljanja šole (svet staršev in svet šole).

 

(Skupno 1.173 obiskov, današnjih obiskov 2)